naar top
Menu
Logo Print

Positieve investeringsvooruitzichten

Dat blijkt uit enqûete van Nationale Bank België
magazine

De Nationale Bank van België houdt tweemaal per jaar een enquête naar de investeringen van de ondernemingen uit de verwerkende nijverheid in de strikte zin (dat is met uitsluiting van de ondernemingen uit de bouwnijverheid en de branche "elektriciteit, gas, water"). Volgens de resultaten van de voorbije najaarsenquête, zouden de investeringen in vaste activa – uitgedrukt in lopende prijzen – in 2016 met 4,8 % toegenomen zijn. Voor 2017 wordt verwacht dat de bedrijfsinvesteringen met zowat 24 % zullen toenemen.

De investeringen zouden stijgen in het merendeel van de bevraagde sectoren.Voor de sector van de schoen en ledernijverheid zijn de cijfers zeer positief. Uit de enquête dat de vooruitzichten voor 2017 in deze sector +82,3% zouden bedragen, exclusief leasing.Innovatie, return on investment en de verwachte evolutie van de vraag zijn de drie belangrijkste elementen die deze investeringsbeslissing beïnvloeden.In tegenstelling tot de vorige jaren, gaat het in 2017 vooral om uitbreidingsinvesteringen (81%) en slechts voor 13% om vervangingsinvesteringen.De Nationale Bank van België wijst er evenwel op dat het hier gaat over een zeer beperkt aantal bedrijven, en dat bijgevolg omzichtige interpretatie vereist is. Bedenken we hierbij dat qua gewicht de investeringen van de ledernijverheid slechts 0,2% van de totale investeringen van de verwerkende nijverheid vertegenwoordigt. Het is in ieder geval een positief vooruitzicht naar de toekomst toe.

UCM OPTIMISTISCH
Ook uit de najaarsenquête van het UCM (Union des Classes Moyennes) die in Brussel en Wallonië werd gevoerd, blijkt dat de barometer van het vertrouwen stijgt en de financiële gezondheid van de Kleine Ondernemingen verbetert.De globale index voor het vierde trimester van 2016 steeg tot 99,6, dat is 1,6 punt meer dan het voorgaande trimester en 0,8 punt meer dan een jaar geleden.

SHOES MAGAZINE

SHOES MAGAZINE

+3250240404
+3250240445