naar top
Menu
Logo Print

Sperperiode ligt onder vuur

afschaffen of behouden?
magazine

Mode Unie en UNIZO vragen aan ministers Borsus en Peeters om sperperiode in 2017 nog te behoudenKmo-minister Willy Borsus en minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters lieten een paar weken geleden een ballonnetje op over het afschaffen of behouden van de sperperiode. Zij wilden de soldenwetgeving, zoals deze nu bestaat, evalueren met de betrokken sectoren. Mode Unie en UNIZO vragen hierbij om te voorzien in een noodzakelijke overgangsperiode en de afschaffing van de sperperiode pas in te laten gaan vanaf 2018.Een van de punten van de soldenwetgeving die ter discussie staat bij de evaluatie is de sperperiode. Die periode is de maand voor de aanvang van de solden, waarbinnen er geen prijsverminderingen mogen worden aangekondigd. Bedoeling van deze sperperiode is te garanderen dat de prijs van de soldenproducten werkelijk een daling heeft ondergaan en dat alle ondernemingen tegelijkertijd beginnen met de solden. De sperperiode ligt onder vuur als gevolg van Europese rechtspraak die de geldigheid ervan in vraag stelt, en er gaan stemmen op om deze al in 2017 wettelijk af te schaffen. Mode Unie en UNIZO vragen hierbij echter te voorzien in een noodzakelijke overgangsperiode, waarbij de sperperiode nog blijft gelden voor 2017 en dat deze pas in 2018 afgeschaft wordt. Op die manier krijgt iedereen de kans om zich te informeren en zich voor te bereiden op de veranderende wetgeving. En kunnen ook de modehandelaars onder andere hun aankoopbeleid aanpassen. Ook vraagt de modesector dat de overheid erop toeziet dat de geldende regels waaraan handelaars momenteel nog gebonden zijn tijdens de sperperiode worden nageleefd. Bij overtreding dient gesanctioneerd te worden, enkel zo kan de eerlijke concurrentie tussen ondernemingen onderling worden gegarandeerd. De sector benadrukt dat overleg over de evaluatie van de soldenwetgeving nodig blijft. We moeten streven naar een duidelijke wetgeving die door iedereen gedragen en nageleefd wordt. Het behoud van de solden op zich, als enige moment in het jaar waarop met verlies mag worden verkocht, blijft voor UNIZO en Mode Unie fundamenteel. “Door die soldenperiode kunnen onze zelfstandige modehandelaars gelijk aan de start komen met de ketens, en blijft de concurrentie tussen handelaars onderling gevrijwaard”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie.Meer over de thematiek van solden en sperperiode in de tweede editie van Shoes Magazine van begin februari 2017

SHOES MAGAZINE

SHOES MAGAZINE

+3250240404
+3250240445